Kontsert “Teel laulupeole”

15. märtsil korraldasime kontserdi “Teel laulupeole”.

Esinejateks olid 1.-5. klassi õpilased, kellele oli laulud selgeks õpetanud muusikaõpetaja Lii Leitmaa. Kontserdile olid kaasatud ka noored pillimängijad, kes pakkusid lauludele kena täiendust. Täname kontsertmeistrit Õnne-Ann Roosveed ning tubli lapsevanemat Karin Urgardit.

Meie kooli kõik kolm koori – mudilaskoor, lastekoor ja segakoor – on teel laulupeole. Repertuaar on nõudlik ning õpitud ja harjutatud on palju. Ettelaulmised on väga hästi läinud mudilaskooril ja segakooril, veel on vaja “pöialt hoida” lastekoorile. Kõik lauljad ja ka koolipere soovib, et meie lauljad saaksid juubelilaulupeol ühiselt teiste kooridega laulukaare all laulda.

Suured tänud meie kooride juhendajatele Lii Leitmaale ja Pirika Söödile.