KEAT

Kaitse ennast ja aita teist (KEAT) programmis osalevad igal aastal 6. klasside õpilased. Õpitakse erinevates ohtlikes olukordades käituma, ennast kaitsma ja teisi aitama.

Toimunud on tule- ja veeohutuse koolitus, matkatarkuse tund ning esmaabi koolitus. Igal aastal toimub Päästeameti poolt korraldatud võistlus, kus osaleb ka meie kooli 6. klassi võistkond.