Õpikute ja töövihikute väljastamine 2019/2020 õppeaastaks

1.-4. klasside õpilastele annab õpikud ja töövihikud kätte klassijuhataja, kes teatab ka selle toimumise aja.

27. augustil kell 8.00-15.00: 5.-6. klassid
28. augustil kell 8.00-15.00: 7.-8. klassid
29. augustil kell 8.00-15.00: 9.-10. klassid
30. augustil kell 8.00-15.00: 11.-12. klassid ja õpilased, kes ei saanud määratud ajal tulla

Raamatuvõlglased ei saa õpikuid enne võlgnevuste likvideerimist, palun võtta tagastamata õpikud ja ilukirjandus kaasa. Gümnaasiumi lisamaterjalid saab koos õpikutega, vastav teave pannakse kodulehele välja augustis.

 GÜMNAASIUMI TÖÖVIHIKUD 2019/2020

 X KLASS 
1.Praktiline eesti keel (3). Keel ja ühiskond11,70
2.Solutions. Inglise keele töövihik8,65
3.Matemaatika ülesanded4,60
 KOKKU24,95
   
 XI KLASS 
1.Praktiline eesti keel (3)10,20
2.Solutions. Inglise keele töövihikud (2)17,30
 KOKKU27,50
   
 XII KLASS 
1.Praktiline eesti keel (2)7,00
2.Solutions. Inglise keele töövihik8,65
 KOKKU15,65

Raha palume üle kanda COOP panga arvele nr EE734204278603126601, saaja Eve Rahkema, selgituseks õpilase nimi ja klass.