Plakatite konkurss “Hoia loodust!”

10. märtsiks oli Rohelise kooli töörühma poolt välja kuulutatud 1.–4. klassi plakatite konkurss “Hoia loodust!”.

Plakatite teemadeks olid Rohelise kooli teemad, mis ka eelnevalt klasside vahel ära jaotati. Teemadeks olid: Rohelisest koolist teavitamine; vesi; prügi ja jäätmed; tervis ja heaolu; kooliõu; elurikkus ja loodus; globaalne kodakondsus; energia; kliimamuutus jt.

Siinkohal tänusõnad Minna-Mirjam Kurvitsale ja Pille Aasametsale, kes Rohelise kooli töögrupi liikmetena plakatite tegemist koordineerisid.