COVID-19 riskide maandamine koolis

Seekordne õppeaasta saab olema igas mõttes erilisem ja ootusärevam kui kõik eelnevad. Peame olema oma tavapärases käitumises ettevaatlikumad kui kunagi varem, sest COVID-19 viirus ei ole kuhugi kadunud. Seega on asjakohased kõik ettevaatusabinõud. Loe ka direktori kooliaasta alguse pöördumist.

Reeglid ja põhimõtted lapsevanematele ja õpilastele, mis aitavad meie koolis COVID-19 riske maandada.

 • Koolipäev algab õpilasel 10–15 minutit enne tundide algust. Enne pole vaja koolimajja tulla.
 • Kui olete viibinud enne kooliaasta algust välismaal reisil, siis jälgige nimekirja maadest, mille puhul tuleb viibida 14-päevases karantiinis. Karantiiniajal kooli mitte tulla. Karantiinis olekust teavitada klassijuhatajat.
 • Haigena kooli mitte tulla! Kõik haigusele viitavate tunnustega lapsed (nohu, köha, kerge palavik jms) peavad jääma kodusele ravile. Edasise osas konsulteerida perearstiga, kaaluda COVID-19 testi tegemist.
 • Tuvastatud kõrgema kehatemperatuuri korral (üle 37,2 °C), saadame õpilase rahuklassi/kooliõe juurde (mask, desinfitseerimine) korduvalt kehatemperatuuri mõõtma. Teavitame lapsevanemat, kui kehatemperatuuri näit on üle normi.
 • Kui peres on avastatud COVID-19 haigestunu, siis jääb õpilane koju ja tuleb kooli pärast seda, kui arst on selleks loa andnud. See tähendab, et kooli saab tulla pärast isolatsioonis olemist ja negatiivse testi tulemuse saamist. Lapsevanem informeerib sellest klassijuhatajat.
 • Kui õpilase COVID-19 diagnoos leidis kinnitust, teavitab lapsevanem sellest kohe klassijuhatajat. Haigusjuhust informeerib klassijuhataja antud klassi õpilasi ja vanemaid, õppealajuhatajat ja direktorit. Klass jääb kaheks nädalaks kodusesse karantiini. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi ja kooli tohib tulla alles peale negatiivse tulemuse saamist.
 • Kui õpilane tunneb koolipäeva jooksul, et ta on haigestunud või tunneb ennast halvasti, siis peab ta pöörduma kohe kooliõe poole, kes järgib kehtestatud isoleerimise nõudeid ning teavitab seejärel vastava kooliastme õppealajuhatajat ning lapsevanemat. Kui õpilase terviseseisund enne vanema kohale jõudmist silmnähtavalt halveneb, helistatakse 112.
 • Õpilane peab koolimajas hoidma puhtust, pesema vee ja seebiga õppepäeva jooksul korduvalt käsi (ka enne söömist ja peale WC kasutamist). Soovitatav on võtta kaasa isiklik pudel desinfitseeriva kätegeeliga, mida saab vajadusel kasutada. 
 • Õpilastel tuleb hoida nii palju kui võimalik distantsi, eriti teiste klasside õpilastega, vähendada kontaktset suhtlemist nii koolimajas kui väljaspool kooli. Saabuda koolimajja määratud ajaks ja lahkuda koolimajast koheselt tundide lõppemisel.
 • Lapsevanematel ei ole lubatud koolimajja siseneda, välja arvatud juhul, kui on kokku lepitud õpetaja või kooli juhtkonna liikmega. Kokkuleppe korral võetakse külaline vastu kooli välisukse juures. Lapsevanemal on soovitatav kasutada kaitsemaski.
 • Õpilastel, kes kuuluvad riskigruppi, kelle peres on riskigruppi kuuluvaid pereliikmeid või kes leiavad, et turvalist vahemaad on koolis raske hoida, on soovitatav kasutada siseruumides kaitsemaski. Lapsevanemal on õigus taotleda lapsele koduõpet.
 • Distantsõppel viibimise ajal on õpilasel vajalik arvuti, mis võimaldab videotundides osalemist (mikrofon, kaamera). Vajadusel saab lapsevanem/õpilane arvutit laenutada koolist ja võtta enda vastusel hoiule distantsõppe ajaks.
 • Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida väljapoole Eestit, eriti riikidesse, kus on kõrge nakkuskordaja ja mille kohta on kehtestatud karantiinikohustus.