Vahetund.ee

Meie kool liitus käesoleval õppeaastal projektiga Vahetund.ee.

Mis projekt on Vahetund.ee?

Vahetund.ee on heategevusprojekt, mis toob vanad head mängud – kummikeksu ja footbag-i – tagasi koolidesse.

Pingeliste koolitundide vahel on oluline, et lapse aju saaks puhkust, et ka järgmises tunnis maksimaalselt kaasa teha. Ajutegevusele on väga oluline, et lapsed vahetunnis liiguksid ja mängiksid – nii hakkab veri paremini ringi käima ning viib ajju rohkem hapnikku. Seeläbi paranevad lapse keskendumisvõime ja produktiivsus ning areneb loominguline mõtlemine. Lisaks suurendab liikumine endorfiinide vallandumist kehas, mis omakorda tekitab õnne- ja turvatunnet.

Pärast 45-minutilist tundi on liikumine lausa vajalik, kuid paljudes koolides puuduvad võimalused ja/või oskused sobivaks aktiivseks tegevuseks vahetunnis.

Vahetund.ee aitab tuua koolidesse vanad head mängud, mis ei hõlma endas jooksmist, kuid on liikuvad ja omavahelist suhtlust vajavad – kummikeks ja footbag. Kooli koridoride aknalaudadele pannakse vaba aja sisustamiseks keksukummid ja footbag-id.

Spetsiaalsed projektipõhised värvika kujundusega kastid sisaldavad lisaks keksukummidele ja footbag-idele ka mõlema mängu juhendeid ja õpetusi.

Mängudes on erinevad tasemed, mis nõuavad harjutamist ja keskendumist ning samuti tekitab see võistlusmomenti. Kummikeksu hüppamine või footbag-i kõksimine nõuab koostööd ning üksteisega arvestamist, mis paneb lapsi omavahel rohkem suhtlema.

Iga lapsevanem saab oma panuse anda kasvõi pisikese toetuse näol. Oma toetuse saad teha pangaülekandega Vahetund.ee kodulehel.

Projektis kogutud toetuse eest soetame koolile keksukummid ja footbag-id koos mängujuhendite ja varustuse hoiukarpidega, et vahendid oleksid kõigile huvilistele kättesaadavad.

Projekti summa on igas koolis erinev, sõltudes laste arvust ja ruumide paigutusest. Keskmiselt on iga 100 lapse kohta arvestatud 15 keksukummi ja 12 footbag-i palli, lisaks karbid ja trükised mängujuhenditega.

Oleme vahetunnis aktiivsed!