TLG 40 juubeliaasta

Käesoleva õppeaasta oleme nimetanud TLG 40 juubeliaastaks ja erinevad juubeliüritused toimuvad kogu õppeaasta vältel.

11. septembril toimus traditsiooniline kooli sünnipäeva ühispildi pildistamine. Tänast olukorda arvestades tegime pildid kooliastmete kaupa ning ääristasime numbrite piirjooned õpilastega.

Täname numbri disainijat Anti Kriki, droonijuhti-pildistajat Mikk Herdet ning kooli õpilasesinduse liikmeid ja 12. klassi õpilasi!