Distantsõpe Tallinna Laagna Gümnaasiumis

Alates 21. septembrist on koolis kasutusel vähendatud ennetusmeetmed COVID-19 leviku tõkestamiseks:

  1. Alates 29. oktoobrist toimub distantsõpe 5.–12. klassides (välja arvatud väikeklassid).
  2. Distantsõppepäeval algab koolipäev tunniplaanijärgselt, st tavapäraselt kell 8:00.
  3. Distantsõppepäeva ülesanded paneb õpetaja eKooli hiljemalt sama koolipäeva hommikul kella 8:00-ks. 
  4. Distantsõppel olles toimuvad veebitunnid vastavalt tunniplaanile. Veebitunnis osalemine on õpilasele kohustuslik, sest veebitund on samaväärne õppetunniga koolis. Veebitundidest puudumise fikseerib õpetaja, puudumise põhjendab lapsevanem eKooli kaudu.
  5. Kui õpilane ei osale veebitunnis, võib õpetaja anda õpilasele kohustusliku hindelise ülesande.
  6. Veebitunnis saab osaleda arvuti või mõne muu nutivahendiga. Mikrofon on õpilasel vajalik kontakti loomiseks õpetajaga. Veebitunnis tuleb õpilasel olla võimalusel kaamerapildiga.
  7.  Distantsõppepäevadel hindamiskorralduses muudatusi ei ole.
  8. Täpsem info õppekorralduse kohta eKoolis.