Õpetajate tunnustamine

16. oktoobril toimus tunnustamisüritus, kus tähelepanu osaliseks said kõik õpetajad. Kõigile jagati häid sõnu, sest kõik ju annavad endast parima, igaüks just endale omasel viisil.

AASTA TERVISEEDENDAJA

KERLI KUUSK

Kerli on oma ettevõtlikkusega liikuma saanud nii õpilased kui õpetajad. Ta on heatahtlik ja entusiastlik ning usub, et kõik on teostatav. Pisut loomingulist lähenemist ja olukorrad saavad lahendatud. Kolleegina on Kerli rõõmsameelne ja sõbralik.

AASTA KLASSIJUHATAJA

ANNE KATO

Anne on suure südamega õpetaja, kes on õpilaste jaoks alati olemas. Kogenud pedagoogina on Anne suutnud ühe õppeaastaga koondada klassi õpilased ühtseks hästi toimivaks kollektiiviks. Tema heatahtlikkus, kannatlikkus ning soov mõista õpilast on see, mis on loonud klassis head omavahelised suhted. Kolleegina on Anne ülimalt vastutulelik ja väga hea ning positiivne inimene.

AASTA NOORÕPETAJA
AASTA KLASSIÕPETAJA

RIINE HOLLO

Riine on rõõmsameelne, aktiivne ja innovaatiline õpetaja, kes teeb oma tööd südamega ja pühendunult. Tema tundides käivad nõudlikkus ja mõistmine käsikäes, püüdes näha igas teos ja ütlemises positiivset. Riine usub – selleks, et õpilased oleksid hoolivamad ja sallivamad ning austaksid kaasõpilasi, peab tema ise neile suureks eeskujuks olema. Rõõmus meel ja sära pilgus nakatab ta kõiki inimesi koolis enda ümber, olgu selleks õpilased, lapsevanemad või kolleegid.

AASTA PÕHIKOOLIÕPETAJA

JANARI ALLIK

Janari on korrektne, otsekohene, sportlik ja tegus, väga hea meeskonnatöö inimene. Janari jaoks on alati kõige olulisem, et klassis valitseks positiivne õhkkond ning lapsed julgeksid ja tahaksid oma arvamust avaldada. Õpilastel ei tohi olla seda kartust, et mis siis saab, kui ma valesti vastan? Läbi arutelude, diskussioonide, väitluste, paaris- ja rühmatööde areneb nii meeskonnatöö- kui ka eneseväljendusoskus. Sõbralik ja koostöövalmis kolleeg.

AASTA NOORÕPETAJA
AASTA GÜMNAASIUMIÕPETAJA

OLIVER HOOLE

Oliver on noor ja tegus õpetaja, kelle tegevus avardab ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse võimalusi nii koolis kui kogu Eesti hariduses. Õpilased on öelnud, et ta suudab oma põnevate esitustega kogu klassi kaasa mõtlema panna, selgitades teemat väga hästi ja tuues palju näiteid. Ta on õpetaja, kes hoolib väga oma õpilastest. Oliver on hinnatud kolleeg ja meeskonnaliige, kes julgeb avaldada konstruktiivset kriitikat. Oliver on väga laia silmaringiga ja mitmekülgne, tema ideed väärivad arendamist igas valdkonnas.

AASTA KOLLEEG

TIIU-HELI VOKKSEPP

Tiiu-Heli on tasakaalukas ja igati vastutulelik. Ta on alati olnud abiks ja toeks oma sõbralikul ning rahulikul viisil ning leiab igale probleemile parima lahenduse. Ta on lustlik ja seltskondlik kolleeg ning osaleb alati innukalt igas ettevõtmises.