Koolitus “Selge pilt” 9. klassidele

8. veebruaril toimus 9. klassidele riskikäitumiskoolitus “Selge pilt”. Koolitusel kasutati teoreetilisi ja praktilisi käsitlusi, mis lähtuvad liikluse üldriskidest, alkoholi mõjust inimesele (sealhulgas liikluskäitumisele), liiklusõnnetusest ning võimalikest raskustest õnnetusejärgsel perioodil.