Targalt internetis

Tallinna Laagna Gümnaasium valmistus “Targalt internetis” koolipäevaks aegsasti. 10.IT klassi 6 tüdrukut Gethe Carmen Urgard, Ines Varjola, Teili Poka, Mia Vatsk, Sireli Püvi ja Caroline Velsberg harjutasid tunni läbiviimist terve nädala, tehes proovitunni oma klassile juba 4. veebruaril.

Kooli haridustehnoloogi aktiivsel sekkumisel laienes tundide arv 10 tunnini, kus viidi info kokku 203 õpilaseni – nii palju oli 2.–4. klassidest terveid lapsi koolis. Nooremate õpilaste vahetu tagasiside suurtele/uutele õpetajatele andis tüdrukutele julgust proovida selliseid tunde veelgi läbi viia.

Tänud aineõpetajatele, kes lubasid oma tunnis väärtuslikku elutarkust jagada. Ka õpetajad leidsid tunni sisust endale mõne tarkusetera, mida kasutada.

Tunnid olid sisukad, huvitavad ja meeleolukad.

Aitäh osalejate ja ka tegijate nimel!

#turvaliseinternetipäev2022 #targaltinternetis #SaferInternetDay2022