7.B KUMUs

7.B külastas 18. mail õpetaja Eve Aderiga KUMU muuseumitundi, kus tutvuti eesti kunstiga läbi paari aastasaja ning osaleti rühmatöös ja lavastuses. Tund lõppes praktilise loovtööga meemi töötoas.