Meie õpilased Lahti gümnaasiumis

Soome keele õppimist ja õpetamist toetab Eestis Soome Instituut, kes tähistas mõni aeg tagasi oma 30. tegutsemisaastat.

Tähtpäeva puhul juubilar kingitusi ei soovinud, kuid palus võimaluse korral toetada instituudi ellu kutsutud programmi, mille eesmärk on toetada ja innustada Eesti gümnasistide huvi soome keele ja soome kultuuri vastu. 2022. aasta septembris avati taotlusvoor, mille käigus laekus ligi 30 õpilase keeleõppereisile mineku soov. Väljavalituks osutusid ka kaks Tallinna Laagna Gümnaasiumi soome keele õppijat – Jana Smirnova (12.TH) ja Raina Roopa (10.TH). 

Jana oli Lahti gümnaasiumi õpilane 29. novembrist 2. detsembrini ja Raina 15.–18. jaanuaril.

Vahetusõpilasi võõrustas kohalik pere, kelle juures ööbiti ning kellega koos vaba aega veedeti – näiteks käidi bowlingus ja muuseumis. Muidugi ei saa Soomes käies ilma jääda saunast.

Soome koolisüsteem erineb üsnagi palju meie omast – õpikuid ei ole ning tunnis märkmete ja ülesannete tegemiseks kasutatakse arvuteid. Garderoobisüsteem puudus – kõigil oli oma koodiga kapp, mida usinalt kasutati.

Tüdrukute tagasiside keeleõppereisile oli sarnane – liiga lühike, palju uusi sõpru ning äge kogemus kogu eluks. Samuti soovitasid nad kõigil kindlasti kandideerida – saate juurde enesekindlust ning julgust õpitavat keelt kasutada!

Soomes leidis kinnitust ka fakt, et ei saa ikka kogu aeg ainult inglise keelega hakkama. Õppige keeli, see avab teile elus mitmeid uksi!