2. klassi õpilaste kohtumine kirjaniku ja kunstniku Martinš Zutisega

8. märtsil külastas kooli noor läti kirjanik ja kunstnik Martinš Zutis. Kohtumine toimus projekti “Meie väike raamatukogu” raames. Projektis osalevad koolid, raamatukogud ja kirjastused Lätist, Poolast ja Sloveeniast. Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu programm „Loov Euroopa” ja toetab Eesti Lastekirjanduse Keskus. Lugedes õpime tundma enda ja teiste emotsioone, samuti mõistma ja aktsepteerima sotsiaalseid põhimõtteid ja suhteid. Lugedes areneb väljendusoskus, mälu ja mõtlemine. Õpilased, kes loevad 30 minutit päevas, saavutavad oluliselt paremaid õpitulemusi kui need, kes ei loe. „Meie väike raamatukogu” on mõeldud 1.–2. klassi õpilastele. Projekti tegevused rikastavad emakeele, kunsti-, töö- või loodusõpetuse tunde, kuid need sobivad ka näiteks temaatilise klassiõhtu läbiviimiseks.

Projektis osalemiseks täitsid klassiõpetajad Minna-Mirjam Kurvits ja Kristel Miller taotluse. Projekti raames pakuti kohtumist kirjanikuga. Kooli raamatukogu töötaja Eve Rahkema aitas omalt poolt igati kaasa, et 2.A ja 2.C klassi õpilastel oleks meeldiv kohtumine. Külalised tõid omalt poolt kingiks kaasa 6 raamatut ja tegevusvihiku igale lapsele.

Kohtumise alguses küsis kirjanik lastelt, mis neile rohkem meeldib, kas joonistamine või kirjutamine. Loomulikult vastas sellele küsimusele ka ise ning ütles, et talle meeldib rohkem joonistada. Lapsed said paberid ning pidid jaotama paberi üheksaks ruuduks. Kirjanik tegi sama tahvlil, jagades tahvli üheksaks ruuduks. Esimesse ruutu pidi mõtlema ühe tegelase, viimasesse kuidas selle tegelase lugu võiks lõppeda. Lapsed aitasid tal loo tegelase välja mõelda ning seejärel asuti ruutudesse joonistama. Martinš joonistas lastega kaasa loo kass Batmanist. Lõpus said julgemad lapsed võimaluse oma loo teistele jutustada. Lastele meeldis noore kirjanikuga kohtumine väga, sealhulgas eriti see, et nad kõik said enda lugu joonistada.

Kohtumine lõppes soovijate jaoks kirjanikult autogrammi saamisega. Vestlus kirjanikuga toimus inglise keeles. Kuigi kogu vestlus tõlgiti, said 2. klassi õpilased üllatavalt hästi ka ise inglise keelest aru.

Suured tänud: Minna-Mirjam Kurvits, Kristel Miller ja Eve Rahkema!