Nunnukonkurss

Septembri viimase nädala alguses toimus taaskord traditsiooniline Nunnukonkurss. Kuna käesoleval õppeaastal saab meie kool 40-aastaseks, kujundati metsast ja aiast leitud töödesse kooli juubelinumber 40. Kaasõpilased said näitust vaatamas käia kahel päeval. Sellelgi aastal olid kõik näituse eksponaadid fantastilised ja iga töö väärib kiitust.

Täname siikohal kooli õpilasesinduse liikmeid Anne Eliiset, Aarnet ja Stivenit, kes aitasid näituse ajal korda pidada ja tänutseremoonial abis olid.