Õpilasesinduse presidendiks valiti Sanna Nõmm

24. septembril toimusid õpilasesinduse uue juhtkonna valimised.

Õpilasesinduse uueks presidendiks valiti Sanna Nõmm 11.TH klassist 22 häälega. Asepresidendiks valiti Kadilii Vellend 11.IT klassist 22 häälega. Protokollijaks valiti Joanna Maris Piibe 11.TH klassist 22 häälega.