Rahvuskultuuride nädal

Septembri lõpus toimus Tallinna Laagna Gümnaasiumis rahvuskultuuride nädal. Sellega tähistati Eesti rahvuste päeva, mis toimub 24. septembril ja on pühendatud kõikidele Eestis elavatele rahvustele. Rahvuskultuuride nädala raames toimusid koolis erinevad üritused ja tegevused, mille raames tutvusid õpilased Eestis elavate rahvuste keelte, kultuuri ja  kommetega ning arutlesid mitmekultuurilise ühiskonna tugevuste ja nõrkuste üle.

6. klassid uurisid Eesti vähemusrahvuseid ja kujundasid nukukujulisi plakateid, mis tutvustasid vähemusrahvuste arvulist osakaalu Eestis, nende rahvariideid, kombeid, keelt ja teisi huvitavaid fakte.

9.A ja 9.C klassi õpilased kujundasid veebipõhiseid plakateid ning korraldasid 5.–12. klasside õpilaste seas väikese küsitluse, mille eesmärk oli uurida Tallinna Laagna Gümnaasiumi õpilaskonna rahvuslikku koosseisu. Küsitluses paluti märkida oma rahvus ja väljendada oma suhtumist sellesse, et koolis õpivad erinevatest rahvustest õpilased. Küsitluses osales 359 õpilast. Tulemuste põhjal jõudsid 9. klassi õpilased järeldusele, et Tallinna Laagna Gümnaasiumi õpilaskonna rahvuslik koosseis on üsna kirev. Põhikooli- ja gümnaasiumiastmes õpib 269 eestlast, 98 venelast, 10 ukrainlast, 4 armeenlast, 3 soomlast, 2 azerbaidžaanlast, 2 valgevenelast, 1 lätlane ja 4 muust rahvusest õpilast (nigeerlast). Peab mainima, et vastanute seas oli õpilasi, kes määratlesid ennast nii eestlaseks kui ka venelaseks. Samas oli ka õpilasi, kes ei osanud oma rahvust määrata. Küsitlus näitas, et meie kooli õpilaste suhtumine teistesse rahvustesse on valdavalt hea või neutraalne. Kommentaaridest selgus, et selline kirev rahvuslik koosseis on hea, sest saab õppida teiste rahvuste kultuuri, kombeid ja erinevaid keeli. Märgiti ka, et pole vahet, mis rahvusest on õpilane, oluline on tema iseloom, sõbralikkus ja soov õppida eesti keelt.

25. septembril toimus QR-koodi jaht „Tunne Eestis elavaid rahvuseid“ 5.–7. klasside võistkondadele, kus parimateks osutusid 6.C, 7.B, 7.A ja 6.A.

Palju õnne võitjatele ja kiitus kõikidele osalejatele ning õpetaja Natalja Dovganile!