Tubli tulemus konkursilt

Meie kooli 11. klassi õpilane Karolina Helene Kaukver saavutas 22. ajalooalaste uurimistööde võistlusel, mille patrooniks on Vabariigi President, raamatupreemia auhinna.

Täna andsime Karolinale üle Vabariigi Presidendi tänukirja ja preemiaraamatu.

Karolina uurimistöö kajastab märtsiküüditamist 1949. aastal Palmse vallas läbi nelja küüditatu loo. Karolina viis läbi intervjuud, kus küüditatud vestlesid temaga oma mälestustest.

1949. aasta märtsiküüditamise käigus represseeriti Eestis üle 20 000 inimese.

On väga tänuväärne, et õpilane on võtnud ette ja kajastanud seesugust olulist sündmust Eesti ajaloos ning tegi seda suure pühendumisega. Nagu ka Karolina oma uurimistöös kirjutab: “Märtsiküüditamine on tähtis, sest ei tohiks unustada neid süütuid inimesi, kes langesid Nõukogude Liidu repressioonide ohvriteks.”

Uurimistööd juhendas õpetaja Oliver Hoole.