Õppekäik loomaaeda

7.B klass osales tasuta õppeprogrammis “Selgroogsed loomad”, mida rahastas Tallinna Haridusamet.

Loomaaias veedetud õppetunnis said õpilased selgeks selgroogsete loomade klassid ja nende üldtunnused. Loomaaiaretkel vaadeldi kalade, kahepaiksete, roomajate, lindude ja imetajate klasside esindajaid, räägiti nende eripäradest, kohastumustest ja elust.

Programmi lõpus pandi teadmised proovile mälumängus, mis kinnistas kohapeal kuuldut ning juba koolipingis õpitut.