Aprillikuu klassijuhataja

Tallinna Laagna Gümnaasiumi aprilli “Kuu klassijuhataja” tiitli pälvisid Anne Kato ja Sandra Paulus.

Anne Kato on kogenud pedagoogina koondanud väga suurte suhteprobleemidega klassi õpilased ühtseks ja hästi toimivaks kollektiiviks läbi ühiste koostegemiste. Anne heatahtlikkus, kannatlikkus ning soov mõista õpilast on see, mis on loonud head omavahelised suhted. Ta toetab igat õpilast, kuulab ära probleemid ja koos leitakse parim lahendus. Loovainete õpetajana on Anne väga leidlik, kuidas kõiki õpilasi ühistes ettevõtmistes rakendada. Ta ei lahterda õpilasi headeks ja halbadeks, vaid suudab võtta kõiki võrdsetena, hoolides ja toetades kõiki ühtviisi. Tema klassi õpilased käivad tihti klassijuhatajaga päevasündmusi arutamas. Tänu oma suurepärasele empaatiavõimele suudab ta mõista noore inimese muret ja õpilasega koos arutledes soovitada sel hetkel parimat lahendust. Õpetajana on ta oma õpetamisprotsessis väga paindlik. Loovainete õpetajana on tal väga palju varieerimisvõimalusi. Kõik õpetaja antud ülesanded on lapse fantaasia, ilumeele, silmaringi, käelise osavuse ja loovuse väärtustamiseks ning arendamiseks. Anne on oma ala professionaal, ta märkab ja toetab andekust, õhutades õpilaste loovust ja suunates neid osalema konkurssidel. Ta muudab iga oma tunni õpilaste jaoks põnevaks ja huvitavaks, julgustab ja innustab alati oma õpilasi pingutama ja mitte alla andma. Ta innustab oma õpilasi tegelema oma huvialade ja hobidega. Anne ise on küll väga tagasihoidlik oma saavutusi välja tooma, kuid teda märkavad nii õpilased, lapsevanemad kui ka kolleegid. Lastevanematega lävimiseks kasutab Anne kõiki võimalikke suhtluskanaleid. Olulisel kohal on telefonivestlused ja otsekontaktid. Lapsevanemate sõnul on klassis soe ja mõnus õhkkond, mis aitab alati tuju tõsta ja koolipingeid maandada.

Sandra Paulus on kannatlik ja väga hooliv klassijuhataja. Kuigi ta alles alustas ja kogemusi on veel vähe, suudab ta igale õpilasele läheneda tema eripärast ja vajadustest lähtuvalt. Sandra on suutnud erinevad erivajadustega lapsed omavahel kenasti kokku liita nii, et lapsed ajavad vaikselt oma asja ja koolimajas neid õieti ei märkagi. Ta on suutnud toime tulla kuue väga erineva lapse liitmisega ühtseks kollektiiviks ja panustanud nende kõigi oskuste arendamisse. Sandra oskab igale lapsele läheneda vastavalt tema vajadustele, on väga hooliv ja töökas. Väikeklassi pingelise töö juures on Sandra alati heatujuline ja särasilmne nii õpilaste kui ka kolleegidega suhtlemisel. Ta on heatahtlik, ei kurda raskuste üle, on väga tasakaalukas ja lapsesõbralik. Tema klassi lapsed hindavad oma õpetajat väga ja räägivad temast ainult head. Samuti kiidavad vanemad, et lapsed on tänu õpetajale nii palju arenenud ja kool ei ole nende jaoks enam hirmus koht. Lapsevanemad näevad edusamme enda laste arengus.