Õuesõppepäev “Õue õppima!”

20. mail toimus Liikuma Kutsuva Kooli õuesõppepäev “Õue õppima!”, mille eesmärk oli suunata õppetöö klassiruumist koolihoovi, kooli lähedal asuvatesse parkidesse ja kaugõppe olukorras ka koduõue. 6.B klassi ajalootund toimuski 20. mail koolihoovis. Korrati Vana-Rooma teemat – mängiti memoriini ja lahendati ristsõna.

Vana-Rooma ehitiste memoriin – paaride leidmine

Purgikaante siseküljele olid kleebitud sedelid (pildid, mõisted, seletused) Vana-Rooma ehitiste kordamiseks. Tagurpidi pööratud purgikaantest tehti 2 mängulauda 4×4 kahele võistkonnale, kes omavahel võistlesid.

Mängu reeglid: mõlemast võistkonnast üks õpilane jookseb mängulaua juurde, mõlemad pööravad ümber kaks purgikaant. Kui leitakse paar – võetakse kaaned kaasa, kui mitte – pannakse kaaned samale kohale tagasi. Jooksmine toimub teatejooksu põhimõttel. Eesmärk on koguda võimalikult palju paare: pilt ja tekst, mõiste – definitsioon.

Ristsõna “Vana-Rooma”

Õpilased lahendasid ristsõna, mille küsimused olid nummerdatuna kirjutatud õues rippuvatele CD-plaatidele. Ülesandeks oli leida küsimusi CD-plaatidelt ning kirjutada vastused oma lehele.