Maikuu klassijuhataja

Tallinna Laagna Gümnaasiumi mai “Kuu klassijuhataja” tiitli pälvisid Toomas Mee ja Janeth Ivanov.

Toomas Mee on väga mitmekülgne, uuendustega hästi kohanev, järjepidev ning süsteemsust armastav õpetaja. Ta on enda klassi õpilastele mitte ainult klassijuhataja, vaid ka usaldusisik, isakuju ja vahel lausa ainuke tugi, mis lapsel on. Toomase jaoks on iga õpilane oluline ja ta annab endast alati palju enamat, kui üldse palutud on. Pärast pikka distantsõppeperioodi oli Toomas oma tundidest vabal päeval, esmaspäeva hommikul, juba kell 8 õpilasi garderoobis vastu võtmas. Ühel päeval pärast tunde olid kõik klassi õpilased ja ka õpetaja Toomas valgetes pluusides, poisid mustade lipsudega, valmistumas oma klassi ürituseks. 9. klasside viimasel koolipäeval, kui noored “tutipidu” pidasid ja koolis ringi tantsisid, oli Toomas ainsa õpetajana õpilastega kaasas, jälgis korda ja nautis noortega koos olemist ka siis kui ta oli üleni märjaks kastetud. Naeris ja ütles, et see vesi tema riietel on kõigi eelneva viie aasta eest. Toomas on oma õpilaste suhtes nõudlik, kuid samas südamlik ja toetav ning õpilased austavad ja hindavad teda. Kool on eelkõige õppimise koht ja Toomas jälgib ning on kursis iga õpilase õppetöö täitmisega ja ta ei käi kolleegidelt kergemat kohtlemist palumas, vaid suunab õpilasi vastutuse võtmisele nii oma tegemiste kui tegemata jätmiste eest. Ta teeb tihedat koostööd lapsevanematega õpitulemuste ja käitumise parandamiseks, sest klassis on palju elavaloomulisi ja rahutuid noori. Toomas on inspireeriv ja innustav mentor meie koolinoorte jaoks, on alati positiivne, abivalmis ja lööb kõiges kaasa. Lisaks kontaktõppes toimunud mängulistele ja huvitavatele tundidele tegi Toomas distantsõppe ajal veebitunde, kus käsitles tervislikke eluviise propageerivaid teemasid. Praegusel muutlikul ajal on õpetajal palju loovust vaja. Tundide läbiviimise mitmekesistamiseks valmistas Toomas ka videomaterjale. Toomas on kogu kooliperele eeskujuks oma pühendumuse, korrektsuse ja täpsusega.

Janeth Ivanov on väga empaatiline ja lapsesõbralik õpetaja, kuid samas ka nõudlik. Ta sobib imehästi väikeklassi õpetajaks ja klassijuhatajaks. Kolleegid ütlevad, et näevad iga päev, kuidas ta oma klassiga suhtleb ning lapsed usaldavad ja armastavad teda väga. Janeth on suutnud lühikese ajaga oma klassi nö sulanduda, poisid pole nagu põdenudki Gäroli lahkumist ja see on suuresti Janethi teene. Janethit on juba mitmel korral esitatud tunnustamiseks, sest esitaja ütleb, et Janeth on 200% ja rohkemgi õige valik väikeklassi õpetajaks. Tänu temale läks klassijuhataja vahetus lastele valutult. Janeth on alati kannatlik, sõbralik ja rõõmsameelne.

Janeth peab töötama väga raskete laste ja üsna keeruliste lastevanematega. Sellele vaatamata on ta alati positiivne, mõistev, lahendusi otsiv, toetav ning laste eripäradega igati arvestav.

Janeth annab ka õpiabi tunde ning kolleegid kirjutavad, et nad on ise näinud, kuidas lapsed rõõmuga sinna tundi lähevad.