Muusikapäev

1. oktoobril toimunud rahvusvahelisel muusikapäeval olid koolis külalisteks Kirke Karja ja Liisa Tulvik.

Pianist ning helilooja Kirke Karja arutles gümnasistidega üldiselt muusika olemuse üle. Kuidas ja kas üldse saab defineerida, milline peab olema muusikateos? Veel vestles külaline muusikalistest universaalidest erinevate ajastute ja stiilide muusikates. Vahepaladena mängis erinevat muusikat: Bach, improvisatsioonid, John Cage jpm.

Elukutseline rändtänavamuusik ja produtsent Liisa Tulvik rääkis põhikooli õpilastele erinevatest helisalvestustehnikatest, programmidest ja lihtsamatest töövõtetest. Külaline viis läbi workshopi, kus õpilased said oma rütmi- ja lauluosavust kasutada ning tunni lõpuks valmis väike muusikapala. Kogu töötluse protsess oli õpilastele näha ja pakkus noortele huvi. Põhikooli vanemad klassid said nautida väikest kontserti, kus Liisa Tulvik rääkis oma Camino de Santiago palverännakutest ja esitas laule, mis valmisid teekonnal ning ka hiljem rännakuga seoses. Liisa rääkis, et tema jaoks oli Camino spirituaalne eneseotsingurännak, mitte religioosne teekond.

Täname külalisi, muusikaõpetaja Mariah-Theresa Turbelit ja huvijuht Kaja Kalmerit, kes päeva korraldasid.