Prügi ja jäätmete koolitus

Prügi ja jäätmeid tekib meil iga päev. Seda, kuidas prügi ja jäätmeid sorteerida, et materjale uuesti kasutusse võtta saaks, rääkisid algklasside õpilastele Rohelise kooli töörühma õpilased.

8.C klassi õpilased Mirgrit ja Elisabeth rääkisid, kui oluline on prügi sorteerida, et pakendid jõuaksid uuesti ringlusesse. Õpilastele selgitati, millisesse prügikonteinerisse läheb vanapaber ning kuhu visatakse papp ja kartong jpm. Koos tehti läbi ka näidisülesanne.

Uute teadmiste kinnistamist toetavad koolis olemas olevad prügi sorteerimist võimaldavad prügikastid. Üsna varsti on Rohelise kooli õpilastel kavas teha läbi ka prügi sorteerimist puudutav praktiline õppus.