3D-prinditud õppevahend looduses kasutamiseks

Tallina Ülikooli ELU projekti “Õppevahendite loomine 3D printeri abil” raames valmistasid üliõpilased, kelle hulgas oli ka meie kooli 1.C klassi klassiõpetaja Kelly Rebane, 3D printeri abil loodud mõõtekarbi.

Mõõtealus kujutab endast kandilist tahvlit, millel on ruudustiku kujuline mõõdustik. Mõõtealusel on ka kast, mis annab võimaluse korjata kaasa erinevaid loodussaaduseid. Samuti on karbil 9 erineva puulehe kontuurid, mille abil saab lastega neid loodusest otsida ning tundma õppida. Mõõtealust saab kasutada ka lihtsalt alusena, mille peal kirjutada/joonistada. Selline õppevahend innustab kindlasti nii meie õpetajaid kui õpilasi rohkem õues ja looduses eesmärgipäraselt tegutsema. Samuti paneb see õpilased rohkem aktiivselt ringi liikuma!

1.C klass käis rabas matkal ning asus mõõtevahendit katsetama. Õpilased olid väga elevil, et nende kasutuses on mingi uus ja põnev õppevahend. Kõik tahtsid õppevahendiga erinevaid taimi mõõtma asuda, kuid vahendit oli kahjuks ainult üks eksemplar, seega pidid grupid seda sõbralikult jagama.

Õpilaste ülesanne oli Viru rabas otsida ja kokku koguda erinevaid rabataimi, käbisi või oksi. Hiljem mõõdeti rühmade kaupa kõik loodusest leitud taimed ja oksad ära ning koguti karpi. Tulemused kirjutati ka töölehele üles ning hiljem võrreldi erinevate taimede ja okste pikkust. Igast mõõdetavast taimest said õpilased ka telefoniga pilti teha. Need pildid koguti hiljem ühtsesse kogusse kokku.

Oli näha, et vahend tekitas õpilastes elevust ja motivatsiooni tegutseda. Õppimine oli laste jaoks põnev ja väljakutsuv. Õppekäigul olid lõimitud nii matemaatika, loodusõpetus, eesti keel, liikumine kui ka infotehnoloogia. Õpilased kiitsid vahendi heaks ning ei jõua ära oodata, millal seda veel kasutada saavad.

Soovi korral jagame ka 3D printeri jooniseid. Siis saavad kõik, kellel ligipääs 3D printerile, sellise õppevahendi endale välja printida.