Puust ja punaseks muuseumipäev “Ellujäämiseks vajalik”

18. oktoobril oli 5.C klassis teistmoodi koolipäev, sest nad osalesid haridusliku programmi “Puust ja Punaseks” koolipäeval “Ellujäämiseks vajalik”.

Õpilased alustasid koolipäeva Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis, kus igale õpilasele anti kivike, millele oli kirjutatud üks iseloomuomadus. Seda kivikest pidid nad terve päev kaasas kandma. Õpilased jagati nelja gruppi. Igas muuseumis pidid grupid loobuma sellisest kivist, millele kirjutatud iseloomujoon neid ei teeni ega edasi ei vii.

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis oli teemaks õhk. Räägiti Eesti esimesest puhkpilliorkestrist, erinevatest pillidest, mis kasutavad õhku, ning tehti praktiline rühmatöö, kus oli vaja leida materjalid, millest on võimalik pille meisterdada. Lõpuks pidid kõik rühmad koostöös väntorelil “Saaremaa valssi” mängima.

Eesti Meremuuseumis Paksus Margaretas oli teemaks vesi. Iga rühm sai oma ülesande. Kaardi abil tuli muuseumis orienteeruda ning etteantud ülesandeid lahendada. Hiljem demonstreeriti oma vastuseid tervele klassile. Teiseks ülesandeks oli rühmatööna projekteerida veefilter ja see ka praktikas valmis meisterdada. Kõik rühmad said oma ülesandega hästi hakkama ning julgeti ka oma filtreeritud vett juua.

Päev lõppes Nukuteatrimuuseumis, kus oli teemaks maa. Õpilastele tehti muuseumis ringkäik, kus näidati erinevaid võtteid nukuteatri tegemiseks. Lisaks vaadati klippe erinevatest nukuetendustest ning õpilased pidid ära arvama, millist elementi (maa, vesi, õhk, tuli) on etendustes kujutatud. Õppeklassis kirjutasid rühmad muistendi, mille nad hiljem publikule esitasid.

Päeva lõpuks jäi igale rühmale kätte vaid 1 kivi. Nelja grupi järele jäänud kivide iseloomuomadusteks olid “töökus”, “lahkus”, “sõbralikkus” ja “rõõm”.

Alles jäänud kivid pandi Hunt Kriimsilma pildiga karbikesse ja anti 5.C klassile. 

Oli tore, hariv ja toimekas koolipäev, mille eest tasus kool.

Päeva võttis kokku 5.C klassijuhataja Marika Sarapuu.