2.C “Elus ja Eluta” tunnis

2. C klass käis Kadrioru Kunstimuuseumis “Elus ja Eluta” tunnis.

Põneval näitusel on traditsioonilised vana kunsti teosed kõrvutatud kaasaegsete kunstnike keskkonnateemasid käsitleva loominguga. Mängudes ja ülesannetes uurisime elusat ja elutut, looduslikku ja tehislikku ning kuidas kõik on omavahel seotud. Mõtlesime, kuidas hoida looduskeskkonda enda ümber, ning miks on tähtis arvestada meid ümbritsevate loomade ja taimedega. Õpilased said vaadelda erinevaid Eestis kasvavaid taimi ning pildikaartide abil õiget taime ülesse otsida.

Käesoleva jutukese kirjutas 2.C klassijuhataja Kelly Rebane.