Õpetajad õpivad

12. aprillil, kui õpilastel oli iseseisva õppimise päev, õppisid ka õpetajad.

Tallinna Laagna Gümnaasiumi kolm klassi on kolm aastat osalenud projektis “Professionaalne eestikeelne õpetaja mitmekeelses klassis.” Meie klassiõpetajad Minna-Mirjam Kurvits, Härda-Irene Jaeger ja Liina Pukk andsid kolleegidele ülevaate projektist ning jagasid oma teadmisi ja märkamisi. Tänu projektile on õpetajad osalenud paljudel koolitustel ning tänu lisarahastusele saanud teha tugiõpet ja hankida klassi keelemänge. Teisest küljest on projektis osalemine olnud väga töömahukas: õpilaste edusammude pidev monitoorimine ning muud projektiga seotud tööd on ajamahukad. Selle õppeaastaga projekt lõppeb.

Klassiõpetajad Aili Põllu ja Ülle Kalda käisid Erasmus+ projekti raames töövarjutamas Mäntymäen koolis Helsingi lähistel ning jagasid nüüd oma muljeid. Õpetajatele jäi silma, kui suur rõhk oli seal ennastjuhtiva õppija kujundamisel, ning kuidas lastes kasvatati iseseisvust. Juttu oli ka teistsugusest õppetöö korraldusest ning sellest, kuidas igas klassis on 1-2 abiõpetajat.

Arendusjuht Külli Kuri ja keeleõpetajad rääkisid töötoas Euroopa keeleõppe raamdokumendist ja selle sõsarväljaandest ning kirjeldasid, kuidas neid õppetöös kasutada. Teise teemana räägiti mängulisest keeleõppest ehk õppimise mängustamisest.

Käesoleva jutukese kirjutas arendusjuht Külli Kuri.