I koht olümpiaadil

9. märtsil toimus vene keel võõrkeelena olümpiaad eesti õppekeelega koolidele Tallinna piirkonnavoor.

Osalejad pidid eelnevalt ette valmistama etteaste teemal „Keda kutsuksin Eesti Vabariigi presidendi vastuvõtule?” („Кого бы я пригласил/а на прием к президенту Эстонской республики?“) See nõudis ühiskonnateadmisi, head analüüsi- ja struktureerimisoskust, esinemisjulgust ja loomulikult väga head vene keele oskust.

Õnnitleme meie kooli õpilast Nikolai Borzovi ja tema juhendajat, õpetaja Galina Noorkõivu, kes saavutasid olümpiaadil I koha, saades maksimumpunktid!

Palju õnne!