Tarkus rubriigist lemmikloom

Enne peagi saabuvat kolmandat ülekoolilist lemmikloomapäeva saavad taaskord läbi harivad tunnid lemmikloomaga ümberkäimisest.

Sihtrühmaks läbi aastate on olnud alg- ja põhikooli lapsed, kel selles eas on üheks põletavaks südamesooviks saada lemmikloom. Ka lemmikloomapäevale registreerunute statistikat seirates näeb just selle vanusegrupi rohket osavõttu. Külalistundide eesmärgiks on avardada õppurite uskumusi ja hoiakuid teemadel nagu koerte tegevusvaldkonnad, koerte osatähtsus meie argielus, väärarusaamad koerte maailmas ning eelkõige turvalised lähenemised oma lemmikuga ümberkäimisel nii koeraomaniku kui ka tavakodaniku vaatenurgast lähtuvalt.

Seeläbi liigub meie seas üha enam koolinoori, kes on vastutustundlikud ja asjatundlikud tulevased või juba ses rollis olevad lemmiklooma omanikud. Tõepoolest on lemmiklooma teemat käsitledes tehtud kitsendus looma liigi osas, kuid tagasivaateliselt saab väita, et igale küsimusele on leitud vastus ja universaalseid teadmisi saab kohandada enda jaoks nii koera- ja kassiomanik, aga ka merisea omanik. Lemmikloomadega tegelemine ja selle tegevuse kohta käivate tarkuseterade kogumine on samuti kasvatus- ja õppeprotsess, näiteks lemmiklooma võtmisega seotud kohustuste meeles pidamine ja nendest kinni pidamine ehk vastutuse võtmine; pühendumise õppimine; empaatia areng; positiivsete emotsioonide kogemine (lemmikuga mängides, talle uusi oskusi õpetades) ja tugevate negatiivsete tunnetega toimetulek (lemmikuga tegelemine rahustab) ehk stressi ja kõrgenenud ärevuse ennetamine.

Harivate tundide raames on meie kooli külastanud mitmed koeratõud – bordercollie, saksa lambakoer, labrador, ida-euroopa lambakoer, austraalia karjakoer jne, loetelu kindlasti pikeneb, kuna mõtteid uute külaliste näol koos neljajalgsete abilistega on paeluvalt mitmeid. Lemmiklooma võtmisega ja pidamisega seotud tarkus elab meie koolis raamatukaante vahelt väljas, jõudes õppurite teadmistepagasisse läbi elava arutelu ja mängulise näitlikustamisega.

Eelneva kirjatüki on kirjutanud kooli psühholoog Helina Braun, kes on ka ise koeraomanik, armastab loomi ning panustab õpilaste harimisse lemmikloomadega seotud teemadel.

Lemmikloomapäev toimub koolis 10. juunil kell 10.00-11.30.