Distantsõpe jätkub, eksamiperiood lükkub edasi

24. märtsil teavitas Haridus- ja Teadusministeerium koole järgmisest:

  • Seoses eriolukorraga lükatakse edasi gümnaasiumide lõpueksamite toimumise periood. Kuni eriolukorra lõpuni ei toimu ka keeletasemete eksamid. Uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest, uued kuupäevad on selgumisel.
  • Uute eksamiaegade määramisel lähtutakse sellest, et õpilastel ja õpetajatel oleks piisavalt aega eksamitele häälestumiseks – need toimuvad mitte varem kui kaks nädalat pärast tavapärase õppekorralduse taastamist.
  • Juhul, kui eriolukorra kestust pikendatakse ning see ulatub suvevaheaja alguseni, peab ministeerium otstarbekaks, et koolid lõpetatakse jooksvate hinnete alusel.
  • Gümnaasiumi, kutseõppeasutusse ja kõrgkooli vastuvõtmise tingimused määrab iga haridusasutus ise.
  • Sellele kevadele planeeritud riiklikud tasemetööd jäävad ära. 
  • Koolivaheaeg toimub tavapärasel ajal ehk 20.–26. aprillini. Suvevaheaja alguseks on jätkuvalt 10. juuni, välja arvatud lõpuklassidel.

Kõige värskem info ning vastused korduma kippuvatele küsimustele on kättesaadavad HTMi veebis.

Hoolime üksteisest ja püsime terved!