Kuidas hoida oma vaimset tervist?

Jagame teiega lehekülge, kuhu on koondatud kokku soovitused vaimse tervise heaolu heaks Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni (VATEK) ekspertgrupi poolt.

Lisaks jagame üleskutset osaleda Tartu Ülikooli uuringus “Stressiga toimetulek eriolukorras” ja Katriito veebiseminari “Sissejuhatus teadveloleku oskustesse“, mis toimub 24. aprillil.

Muud kontaktid, kuhu pöörduda kui see vajalik peaks olema:

Üleriigiline kriisitelefon:
1247 (24h)

Kiirabi:
112 (24h)

Ohvriabi:
116 006 (24h)

Lasteabi:
116 111 (24h)
www.lasteabi.ee

E-nõustamine:
www.peaasi.ee

Eluliin (igapäevaselt kell 19-07):
+372 655 8088 (eesti keeles)
+372 655 5688 (vene keeles)

Olge hoitud ja kaitstud!
Tallinna Laagna Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog