3. koht Tallinna kunstiõpetuse olümpiaadil

Kadriann Täherand 11.TH klassist saavutas 3. koha Tallinna kunstiõpetuse olümpiaadil, mis toimus 6. veebruaril 2021 Tallinna Ühisgümnaasiumis.

Juuresolevatest piltidest 4 valmisid kodutööna ning 1 olümpiaadil. Lisaks tuli kohapeal sooritada kunstiajaloo teadmiste kontroll ja perspektiivitööd.

Palju õnne, Kadriann!

Kadrianni juhendas õpetaja Eve Ader.