Veebruarikuu klassijuhataja

Tallinna Laagna Gümnaasiumi veebruari “Kuu klassijuhataja” tiitli pälvisid Sandra Heidov ja Piret Pajuste.

Sandra Heidov on sõbralik, abivalmis ja pühendunud klassijuhataja. Ta märkab nii lapsi kui ka lapsevanemaid, on loonud klassis ühtekuuluvustunde. Sandra hoolitseb, et info jõuaks kõigini alati õigel ajal. Meeldiva suhtlejana toetab ta oma õpilasi ja on abiks aineõpetajatega kontakteerumisel. On orienteeritud laste õpitulemuste parandamisele. Õpilased saavad abi, kui nad mure või küsimustega õpetaja Sandra poole pöörduvad. Õpilastele meeldib, et Sandra ei tõsta häält, suhtleb alati meeldivalt ja rahulikult ning annab vahel ka vaba aega. Ta teeb koostööd prantsuse keele klasside klassijuhatajatega ja propageerib igati prantsuse keele õpet. Ta on mitu aastat korraldanud prantsuse keele kursusi ka lapsevanematele. Sandra käib õpilastega teatris ja õppekäikudel ning korraldab klassiõhtuid, kus läbi erinevate loovate tegevuste üksteist paremini tundma õpitakse ja suhteid korrastatakse. Koolis on ta loov ning ideedest pakatav aktiivne õpetaja, kes lisaks oma klassi juhatamisele ja õpetamisele õpetab südamega kõiki õpilasi. Osaleb innukalt kooli ürituste korraldamisel (prantsuse keele hommik ja võõrkeelte nädal). Ta reisib koos õpilastega ja kõige tipuks leiab veel aega ka raamatute kirjutamiseks. Raamatule “Lapsed ja natuke vanemad“ tegi ta ka koolis esitluse. Raamatute ettelugemise päeval lugesid näiteringi õpilased Sandra kirjutatud lühijutte ajakirjast “Täheke”. Õpilastega on ta osalenud kohtumisel kirjaniku K. Vainolaga. Vanemate ja õpilaste arvates väärib õpetaja Sandra igati hea klassijuhataja tiitlit.

Piret Pajuste on klassijuhataja suure algustähega, tänapäeva naissoost õpetaja Laur. Ta on sõbralik, kuid sealjuures range ja õiglane. Noored austavad teda, kuid samas on neil klassijuhatajaga väga hea kontakt. Õpilased ei karda Pireti juurde abi küsima minna, sest ta ei mõista kunagi hukka, vaid ongi õpilase jaoks alati olemas ja valmis kuulama. Piret on optimistlik, positiivne ja valmis aitama igal ajal. Ta annab omalt poolt nõu, kuidas minna edasi ja mitte alla anda. Piret on asjalik, kohusetundlik ning suurepärane õpetaja, kes edastab vajadusel info vanematele koheselt. Pöördumisel reageerib kiiresti, vastab palvetele ja samuti kirjadele, et probleem leiaks lahenduse.

Piret on teinud suurt tööd ja näinud palju vaeva selle nimel, et klassis valitseks hea õhkkond ja õpilased saaksid omavahel hästi läbi. Ta ei jäta kunagi reageerimata, kui on vaja tegeleda klassi “murelastega”. Piret on hea huumorimeelega, mis on õpetaja juures väga oluline! Piret tegeleb väga palju enda klassi lastega. Ta korraldab oma klassile toredaid üritusi, on klassi ürituste ettevalmistamisel inspireeriv ning ideede genereerimisel suunajaks ja toeks. Elab kaasa õpilaste tegevustele ning hoiab õpilastes “meie klassi” tunnet. Väga tänuväärne on kogu Pireti klassi ettevõtmine annetada jõulude ajal osa loosipaki summast mõnele heategevuslikule organisatsioonile. Piret on isiklikuks eeskujuks ka sellega, et osaleb aktiivselt õppetöövälistes tegevustes, juhendades näiteks TORE programmi ja osaledes Liikuma Kutsuva Kooli ja Rohelise kooli töörühmades.