Ideekorje

27. aprillil toimus kaasava eelarve ideekorje töörühma koosolek, kus võeti vaatluse alla kõik esitatud ideed. Tegemist oli meie koolis esmakordse ettevõtmisega, mille raames laekus 13 ideed. See tõestab, et ettevõtmine oli edukas ja kindlasti tuleb see kordamisele.

Ideede esitajate seas oli nii õpetajaid, töötajaid kui ka õpilasi. Kõik esitajad on komisjonipoolse tagasiside oma ideele juba saanud. Suur, suur aitäh kõigile, kes ideid esitasid!

Ideed varieerusid õppekorraldusest kooli õueala lahendusteni, joogiveekraanidest koolihoone lisaväljapääsudeni.

Üks mahukam idee oli kooli õueala terviklahenduse planeerimine, mis esitati koostööna Liikuma Kutsuva Kooli, Rohelise kooli ja Tervisenõukogu esindajate ühise ideena (lisaks sellele oli veel esitatud mitmeid ideid, mis seondusid õuealaga, mille komisjon liitis üheks). Õueala planeerimise puhul alustatakse esmalt konsultatsioonidega, mille tulemusena võiks valmida projekt, mida seejärel asuda ellu viima.

Kindlasti anname kooliperele teada, kui ideekorje raames esitatud ideed saavad lõpuks ellu viidud.

Veelkord, suur aitäh kõigile, kes panustasid kooli arengusse.

Järgmise ideekorjeni!