Aasta tunnustatud

Õpetajate päeval toimunud aktusel tunnustati ka möödunud aasta kõige silmapaistvamaid õpetajaid ja teisi kooli töötajaid.

Eve Ader “Aasta gümnaasiumiõpetaja 2021”
Eve on loonud õpikeskkonna, milles olles ei tunnegi end nagu tavapärases koolitunnis, vaid pingevabas ja loovas õhkkonnas. Ta on oma töödes täpne ja kohusetundlik, võiks isegi öelda, et äärmiselt perfektne. Tema õpilased on oma mitmekülgse tehnikaga edukad konkurssidel ja näitustel.

Natalja Dovgan “Aasta põhikooliõpetaja 2021”
Natalja on tagasihoidlik ja töökas inimene, kes ei trügi pildile, kuid kes just tänu pühendumisele püsib kindlalt nähtaval kui üks kooli võimekamaid õpetajaid. Natalja püüab õpilastes tekitada huvi teemade vastu, luua seoseid igapäevaelu ja varem õpituga. Ta suunab õpilasi lugema, uurima, analüüsima ning avaldama oma arvamust ja annab õpilastele väärt tagasisidet.

Kaiu Viidik “Aasta klassijuhataja 2021”
Kaiut iseloomustavad nii vanemad kui õpetajad sõnadega “suure südamega õpetaja”. Ta on panustanud kogu energia selleks, et õpilastest kasvaksid asjalikud, sotsiaalselt võimekad ning julged inimesed. Kaiu märkab ja teab õpilaste eripärasid, võimalikke reaktsioone tundides ja toimetulekut. Väikeklasse õpetades peab olema väga paindlik ja kannatlik. Täpselt selline Kaiu ongi.

Minna-Mirjam Kurvits “Aasta klassiõpetaja 2021”
Minna-Mirjam on noor õpetaja, kes toetab teadliku tegevuse ja isikliku eeskujuga õpilaste väärtushoiakute ja õpioskuste kujunemist. Tema klassis on väärtustatud nii teadmised kui heaks kaaslaseks olemise põhitavad. Minna-Mirjami ainetunnid on tihti seotud liikumisega, mis on vajalikud rahututele õpilastele. Liikumisharjutuste sidumine õpitava materjaliga haarab alati kaasa ning lapsed on lõbusad ja ei väsi nii kiiresti.

Marika Mällo “Aasta tugispetsialist 2021”
Marikal on suurepärane ülevaade oma tööst, selge arusaam, heatahtlikkus ja oma töö südamest armastamine. Ta on oma töös äärmiselt kohusetundlik, täpne ja põhjalik. Ta peab äärmiselt oluliseks, et protsess järjepidevalt ka keerulistes oludes jätkuks, ega põlga sealjuures lisatööd koolimajas. Ta annab lapsele võimaluse, suunab last oma vajadusi hindama ja abi saamiseks otsuseid tegema.

Minna-Mirjam Kurvits “Aasta kolleeg 2021”
Minna-Mirjam on hooliv ja tähelepanelik kolleeg. Ta on täpne ja nõudlik nii enda kui teiste suhtes. Ta on sõbralik, abivalmis ja väga tegus. Lööb kaasa paljudes erinevates projektides ja tegevustes.

Anti Krik “Aasta töömesilane 2021”
Anti eestvedamisel on rajatud koolile suusa- ja jalgrattapark ning liikumist pakkuv kooliõu. Samuti on ta loonud kooli ümbrusesse orienteerumisrajad. Anti koordineerida on koostöö kooli spordirajatiste rentnikega. Ta ei pea paljuks tulla töövälisel ajal ruume korrastama ja ootamatuid olukordi likvideerima ning hoiab korras/remondib suusavarustust ja jalgrattaid. Anti osaleb aktiivselt õppevälistes tegevustes, korraldades kooli matkapäevi (Actionbound’is radade koostamine), osaledes mäesuusalaagrites ja õpetajate võistlustel. Tegevuste loetelu, mida ta teeb, on kordades pikem, kui siia kirja sai – toidupakkide jagamine distantsõppe ajal, igal aastal kooli sünnipäeva pildi tegemiseks numbri joonistamine kooliõue ja palju muud.

Pille Aasamets “Noor õpetaja 2021”
Pille on noor, aktiivne ja täis tegutsemistahet lapsi õpetada ning ise areneda ja õppida. Paralleelselt ise õppides ja õpetades oskas kohe luua lastele positiivse ja turvalise õpikeskkonna ning moodustas ühtse ja sõbraliku klassi, kes peab kinni kooli kodukorrast ja paistab silma aktiivse klassivälise tegevusega.

Toomas Mee “Aasta spordisõbralik õpetaja 2021”
Toomas on väga mitmekülgne, uuendustega hästi kohanev, järjepidev ning süsteemsust armastav õpetaja. Toomas peab väga oluliseks iga õpilase individuaalset arengut. Tema tunnid on korraldatud nii, et kõik õpilased saavad koormust ja omandavad uusi oskusi ning vilumusi vastavalt oma arengu ja võimekuse tasemele.