Inimõiguste päev

10. detsembril tähistatakse rahvusvahelist inimõiguste päeva. Selle päeva eesmärk on rõhutada õiguste ja vabaduste tähtsust ning austada neid õigusi, mis meil igapäevaselt on, nagu näiteks õigus vabadusele, toidule, haridusele ja sõnavabadusele sõltumata soost, vanusest, rahvusest, religioonist, varanduslikust või muust seisundist.

6. klassid tähistasid seda päeva laste õiguste teemale pühendatud tegevustega, mis toimusid ühiskonnaõpetuse tundide raames. Õpilased vaatasid videoloengut, kus õiguskantsleri nõunik Margit Sarv tutvustas erinevaid lapse õigusi ja selgitas, kuidas on lapse õigused seotud inimõiguste, aga ka kohustuste ja vastutusega. Seejärel tutvusid õpilased meedias käsitletud laste õiguste rikkumiste juhtumitega ja koostasid nende põhjal plakateid. Koos analüüsiti juhtumeid, räägiti laste õiguste olukorrast maailma eri riikides ja arutleti, kuidas saaks laste õiguslikku olukorda parandada.

Tegevusi korraldas ja käesoleva jutukese kirjutas ühiskonnaõpetuse õpetaja Natalja Dovgan.