Kooli vilistlaste galerii avamine

22. veebruaril avati koolis vilistlaste galerii. Avamisest võtsid osa ka vilistlased ise. Pidulikkust lisas tütarlaste trio esinemine. Pärast galerii avatuks kuulutamist meenutasid vilistlased kohvilauas enda kooliaega.