Parimate õpilaste vastuvõtt

31. mail palus direktor kooli parimad õpilased ning tegusad lapsevanemad aulasse vastuvõtule. Direktor rääkis õpilastele, et head tulemused nii õppimises kui ka klassivälises tegevuses on võimalikud tänu tublile tööle ning ainult andekusest ei piisa.

Vastuvõtul tunnustati aunimetusega järgmisi õpilasi:

“Tallinna Laagna Gümnaasiumi tegus sporditegelane 2018” – Henry Järve

“Tallinna Laagna Gümnaasiumi noor kultuuritegija 2018” – Helena Sau

“Tallinna Laagna Gümnaasiumi aasta tegija 2018” – Siim Kruusimäe

Direktor tänas tublisid lapsevanemaid Karin Urgardit ja Meeri-Mall Auli, kes on õppeaasta jooksul toeks ja abiks olnud ürituste ja ettevõtmiste korraldamisel.

Vastuvõtule kutsutud said osa meeleolukast kontserdist ning maiustamiseks pakuti torti ja puuvilju.