Laululinnud

Meie kooli 0-korrusel on väikeklasside poolt tehtud väike linnuriik.

Õpetaja Kaiu Viidik koostas laululindude kohta õpetliku stendi, kust võib leida lindude kirjeldused. QR-koodi skaneerides on võimalik liikuda lehele, kust saab kuulata lindude hääli. Looduses liikudes on hea, kui tead ise ja oskad ka teistele öelda, mis linnu lauluga tegemist.

Suur tänu väikeklassi õpilastele ja klassijuhatajatele hariva ja kena linnuriigi teostuse eest!