Info lapsevanematele

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. Iga kahe nädala järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Esmaspäevast, 16. märtsist on suletud kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned.

Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust, mis tähendab et õpilane viibib kodus ning ei osale huviringides ja trennides, ei külasta kino, teatrit, sõpru või muid rahvarohkeid kohti.

Tulenevalt eelnevast teatame, et õppetöö toimub alates 16. märtsist 2020 koduõppe/e-õppe vormis. See tähendab, et koolimaja on suletud ja koolis ainetunde ei toimu. Suhtlus kooli ja kodu vahel toimub vastavalt õpetajaga tehtud kokkulepetele/juhistele (eKool, e-post, Google Drive, Skype, Moodle, jt õpilastega juba kasutatud keskkonnad). Õpetaja edastab õpilasele õppeülesanded eKoolis koduse ülesande kaudu, mitte ainetunni sisuna.

Edasisi koolipoolseid juhiseid ning teateid edastatakse eKooli ja e-posti kaudu või kajastatakse ka kooli kodulehel. Palume neid suhtluskanaleid tööpäeva jooksul pidevalt kontrollida.

Seoses eriolukorraga ei toimu arenguringi ja märtsi eest tasutud toiduraha läheb ettemaksuna aprilli.