Distantsõppe korraldus

Alates 16. märtsist 2020 on Tallinna Laagna Gümnaasium kaheks nädalaks üle viidud distantsõppele. Vältimaks õppeperioodi edasi lükkamist jaanipäevani on distantsõpe antud olukorras parim lahendus.

 1. Koduõpe tähendab õpetajate antud ülesannete kodus lahendamist ning seda, et õpilane viibib kodus. 
 2. Õpilasel on kohustus osaleda distantsõppes. Mitteosalemise korral määratakse õpilasele pikendatud õppetöö.
 3. Aineõpetaja valib vahendid ja metoodika, mille abil õppetööd läbi viia ning teavitab sellest õpilasi eKooli kaudu.
 4. Kõik juhised tundideks lisatakse eKooli. Iseseisev töö märgitakse koduse ülesandena.
 5. eKooli kantakse ülesanded sama koolipäeva hommikul hiljemalt kell 9.00.
 6. Õpetajad arvestavad õpilaste koduõppe mahtu, et õppija ei peaks veetma kaheksat tundi arvuti taga. 
 7. Õpetaja võib anda ka nädala ülesande ja leppida kokku viisi ja aja nende kontrollimiseks. Vähemalt korra nädalas fikseerib õpetaja iseseisva töö sooritamise eKoolis märkega “A” (arvestatud), “MA” (mittearvestatud) või hindeliselt. Ainetes, mis toimuvad korra nädalas, võib ülesandeid kontrollida üle nädala.
 8. Õpetaja valib enda jaoks sobiva suhtluskanali ja teavitab õpilasi selle kasutamisest eKoolis. (näiteks e-post, Google Hangouts, Facebook Messenger, Zoom, Skype jt).
 9. Kui aineõpetaja märkab nädala jooksul, et on õpilasi, kes ei osale distantsõppes, teavitab ta sellest klassijuhatajat. Klassijuhatajad fikseerivad eKoolis õpilased (haiged õpilased), kes pole võimelised sooritama distantsõpet, märkega “M”.
 10. Õppekorralduslike küsimuste korral pöörduda õppealajuhataja poole e-posti teel. Asendusõpetaja määratakse juhul, kui põhiõpetaja on haigestunud. 
 11. Õpetaja on õpilastele ja vanematele meilitsi kättesaadav 9.00-15.00 nendel tööpäevadel, kui tal on tunniplaanijärgsed tunnid. Kui tekib küsimusi, tasub õpetaja poole julgesti pöörduda. Õpetajate kontaktaadressid leiab kooli kodulehelt: LINK
 12. Kehtib III trimestri tunniplaan ja õpetaja ning õpilane on kättesaadavad kokku lepitud suhtluskanali kaudu.
 13. Edasisi koolipoolseid juhiseid ning teateid edastatakse e-posti ja eKooli kaudu – palume neid suhtluskanaleid regulaarselt kontrollida.