Psühhobuss – vaimse tervise teemakuu

Vaimse tervise teemakuu raames toimus 13. oktoobril 8. ja 9. klassile ning 11. novembril gümnaasiumile “Tõhuse õppimise töötuba”. Töötoas osalenud õpilane:

  • omab teadmisi arengupsühholoogiast – teab, milline on lapse neuropsühholoogiline areng ning kuidas see mõjutab tema käitumist
  • teab, mida õpilane vajab erinevatel arenguperioodidel, eelkõige teismeeas
  • oskab luua ja hoida usaldusväärset suhet ning aidata õpilasel oma tundeid väljendada ja mõistab, et alati tuleb arvestada individuaalsete erinevustega
  • teab, mis on enesehinnang ja kuidas õpetajana/lapsevanemana seda hoida ja ka tõsta
  • omab elementaarseid teadmisi diskreetsest probleemi lahendamisest, teab algtõdesid agressiivse käitumise ennetamisest (teab kuidas mõjub lause „ma hea meelega kuulan…“ vs „palun selgita…“, mina sõnum vs sina sõnum
  • õpib, kuidas eristada, kas tegu on psühholoogilise häirega või keskkonnast tulenevate probleemidega (peresuhete olulisus)
  • oskab märgata, juhendada ja kutsuda koostööle stressis/depressioonis õpilast ja anda nõu ka vanematele
  • oskab tunnustada
  • oskab luua positiivset keskkonda haridusruumis, sest saab aru enda rollist suhetes
  • teab, et hea koostöö on võimalik iga lapsega

Kohtumise Psühhobussiga korraldas sotsiaalpedagoog Cätlin Juursalu.