2. koht koolidevahelisel linnuviktoriinil

16. detsembril toimus Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis juba 20. korda linnuviktoriin. Viktoriini korraldavas Lilleküla koolis asutati Linnuklubi 2001. aastal.

Viktoriini alustuseks räägiti 2023. aasta linnust, sukelpartide hulka kuuluvast aulist. Tegemist on väga arvuka linnuliigiga, mille isendeid leidub looduses kuni miljon. Rahvasuus kutsutakse auli jääpardiks. Aulid pesitsevad jõgede-järvede ääres maapinnal, kas hajusalt või kollektiivselt. Aule ohustavad tuulepargid, õlireostus ning takerdumine kalavõrkudesse.

Kõik õpilased olid eelnevalt saanud juhised, millistele lindudele ja lindudega seonduvale rohkem tähelepanu pöörata. Viktoriin toimus mitmes voorus, milles oli vaja näidata teadmisi 2022. aasta linnu (metskurvits) ja lindude pesitsuspaikade kohta ning tunda linde pildi järgi. Eraldi arvestuses tundus linnuhäälte tundmine.

Meie kooli õpilastel õnnestus linnuviktoriinilt koju tuua kaks auhinnalist kohta. Mirgrit, Georg, Victoria ja Arman 9. klassist ning Aleksandra 8. klassist saavutasid meeskonnana 2. koha nii üldviktoriinil kui ka linnuhäälte tundmises.

Kiidame õpilasi auhinnaliste kohtade saavutamise eest!

Linnuviktoriin-2022