9. klasside õppekäigud KUMUsse

KUMU on tuntud oma põnevate väljapanekute ja töötubade poolest.

Sel korral otsustasid kunstiõpetuse ja loodusainete õpetajad korraldada 9. klasside õpilastele õppekäigud KUMU töötuppa „Kunst või teadus”.

11. jaanuaril külastaski 9.C klass muuseumi töötuba, mille raames vaadati alustuseks temaatilist näitust ja kuulati kuraatorit. Järgnesid juhendatud, kuid iseseisvad, rühmatööd, mis lõppesid ettekannetega näituse väljapanekutest. Õpilased olid arukad, viisakad, osalesid aktiivselt ning esinesid julgelt.

Näitusel „Kunst või teadus“ võeti põhjalikuma vaatluse alla kunsti ja teaduse suhe Eestis 19. sajandil ja 20. sajandi alguses. Muuseumitunnis kõneldi pildi rollist teaduse vahendamises ja illustreerimises. Grupitöö käigus uuriti lähemalt loodus- ja meditsiiniteaduste visualiseerimist ajal, mil need teadusharud olid tihedalt põimunud võimu, rassiteaduse ja kolonialismiga. Arutleti eetikat puudutavate probleemide üle, sest näitus tõstatab muuseumi teaduskogude ajaloos peituva sotsiaalse ebavõrdsuse ja tõrjutusega seotud küsimusi.

Märksõnadeks olid kunst ja teadus, geoloogia, botaanika, maadeavastused, meditsiin, eetika, sooline ja sotsiaalne võrdõiguslikkus, keskkondlik jätkusuutlikkus, võim, rassiteadus, kolonialism.

Lisaks „Kunst või teadus” töötoale ja näitusele jõuti külastada ka teist näitust – teamLabi „Hõljuvad õied igavikumeres”. Jaapani kunstirühmitus, kuhu kuuluvad kunstnikud on ühed tuntuimad digitaalse kunsti loojad maailmas, on muutnud arusaama digitehnoloogia abil loodud kunstist ning vaimustavad miljoneid vaatajaid üle maailma. 9.C klassi samuti!

Käesoleva jutukese kirjutas 9.C klassijuhataja Anne Kato.