Kodanikunädal

26. novembril tähistatakse Eestis kodanikupäeva, mille raames tunnustatakse aktiivseid kodanikke ning väärtustatakse kodanikuks olemist, kodanike õiguseid ja kohustusi. Tallinna Laagna Gümnaasium tähistas kodanikupäeva erinevate üritustega, mis toimusid 19.–27. novembril.

19. novembril käis 9.B klass õppekäigul Tallinna Halduskohtus ja Tallinna Ringkonnakohtuskus anti ülevaade Eesti kohtusüsteemist ja näidati erinevaid kohtusaale. Õpilased kohtusid ka Tallinna Halduskohtu kohtunikuga, kes rääkis oma töökogemusest ja vastas õpilaste küsimustele.

22. novembril osalesid 9.A ja 9.B klassi õpilased külalistunnis „Rahatarkus“, mille viis läbi SEB Panga projektijuht Kai Kutsar. Külalisõpetaja rääkis õpilastele eelarve pidamise olulisusest, säästmise ja kogumise põhimõtetest ning laenu võtmise otstarbekusest.

27.novembril andis 12. klassile külalistunni jurist Katrin Kiisk, kes rääkis perekonda puudutavatest seadustest.

26. ja 27. novembril toimusid 5.–9. klasside vahelised jõukatsumised teadmistes. 

5.–6. klasside 2–liikmelised võistkonnad osalesid Kahoot mängus. Küsimusi oli poliitikast, muusikast, kunstist, loodusest, spordist jne. Kokku võistles 12 võistkonda.
Kahooti parimad olid:
I koht – 6.C – Caitlyn Kõrgemaa, Eliis Org
II koht – 6.B – Marcus Tamberg, Aleksandr Tsõbulski
III koht – 6.A – Käroli Virovere, Laura Kasenurm

7.–9. klasside 3–liikmelised võistkonnad osalesid kuldvillakus, kus tähelepanu keskmes oli Eesti Vabariigi sise– ja välispoliitika, majandus ning kultuur. Kokku võistles 10 võistkonda.
Kuldvillaku parimad olid:
I koht – 7.A – Jenni Tiismaa, Robin Aas, Aleksandr Teetlok
II koht – 9.C – Marcus Aleksander Jaaniks, Carolin Uesson, Aarne Lääne
III koht – 7.B – Birgit Juur, Kristofer Valk, Freia Tiara Reidolf

Ürituste toimumist korraldas õpetaja Natalja Dovgan.

Aitäh kõigile tublidele osalejatele!