Noored kotkad

Noored Kotkad alustavad oma uue hooajaga.

Rühma kokkusaamised (koondused) hakkavad toimuma igal esmaspäeval kell 16:00 – 18:00. Esimene koondus toimub 28.septembril kell 16:00 ruumis 232.

Oodatud on kõik noormehed alates 7. klassist.

Noored Kotkad on Kaitseliidu seaduse alusel tegutsev üle-eestiline vabatahtlik organisatsisoon, mille eesmärgiks on pakkuda noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatustöö kaudu. Lisaks korraldab rühm ka väljasõite (muuseumite külastamised, õppepäevad, laskmised jms) ja laagreid. Samuti on noortel võimalik osaleda maleva üritustel ning kui nad on aktiivsed, siis ka vabariiklikel üritustel. Mis kõige olulisem – kogu tegevus on noorte jaoks tasuta!