Märtsikuu klassijuhataja

Tallinna Laagna Gümnaasiumi märtsi “Kuu klassijuhataja” tiitli pälvisid Natalja Dovgan ja Kristel Miller.

Natalja Dovgan on tagasihoidlik ja töökas inimene, kes ei trügi pildile, kuid kes just tänu pühendumisele püsib kindlalt nähtaval kui üks kooli võimekamaid klassijuhatajaid. Ta toetab teadliku tegevuse ja isikliku eeskujuga õpilaste väärtushoiakute ja õpioskuste kujunemist, märgates alati oma seitsmendike tugevusi, soove ja vajadusi. Natalja toetab oma klassi õpilasi koos lapsevanemate, aineõpetajate ja teiste osapooltega individuaalse õpitee kujundamisel. Lisaks arendab ta oma tundides õpilastes kriitilist ja loovat mõtlemist, ettevõtlikkust, seoste loomist ning meeskonnatöö-, analüüsi- ja eneseväljendusoskust. Natalja ei anna alla ka kõige lootusetumana tunduva õpilase puhul ning annab endast parima, et õpilane jõuaks edasi. Tema loomuomane empaatiavõime ja sihikindlus väljendub tasakaalukas ja konkreetses sekkumises oma õpilaste igapäevasesse koolitöösse.

Nataljaga on aineõpetajatel alati hea koostöö, kuna ta huvitub oma õpilaste käekäigust ning ta on kindel lüli suhtluses kooli ja kodu vahel. Enda klassi õpilaste ja lastevanematega suhtlemiseks on ta loonud Facebooki grupi info kiireks edastamiseks ja probleemide lahendamiseks. Praeguse distantsõppe ajal on ta pidevas kontaktis aineõpetajatega ja tunneb huvi, mitte üksnes muret, oma klassi õpilaste igapäevase käekäigu vastu. See aitab probleeme juba eos silmata, tagajärgi ennetada ning seeläbi luua toetava ja innustava õhkkonna nii õpilastele kui ka aineõpetajatele. Natalja jälgib pidevalt oma klassi õpilaste distantsõppeülesandeid. Samuti teeb ta igal hommikul enne tunde koolipäevaks kokkuvõtte toimuvatest veebitundidest, et õpilastel oleks hea ülevaade. Distantsõppe ajal teeb ta regulaarselt klassijuhatajatunde, kus toimuvad õpilasi motiveerivad vestlused.

Natalja jätkab suhtlemist ka oma õpilastega, kes on ammu põhikooli lõpetanud. Toredaks näiteks on järgnev lugu. Kolleegil oli vaja kätte saada õpilane, kes lõpetas Natalja klassis põhikooli 3 aastat tagasi. Natalja leidis kiiresti õpilase, suhtles temaga ning probleem sai poole tunniga lahendatud.

Kristel Miller on Õpetaja kõige paremas, soojemas ja väärikamas tähenduses. Heasüdamlik, aus, intelligentne ja väga hea õpetaja. Tark ja rõõmsameelne õpetaja. Õpetab hästi ning armastab oma õpilasi. Aitab toime tulla ka kõige raskema ülesandega. Range headusega armastab ja õpetab kõiki enda õpilasi. Õpetaja Kristel hoolitseb, on julgustav, piisavalt range ja alati toetav.

“Kristel on kõige parem õpetaja maailmas. Ta on õpilaste jaoks nagu ema, kes hoolitseb ja muretseb kogu aeg! Tema juures on minu teine laps ja ma tean õpetaja Kristelit juba 8 aastat!”

“Kui lapsel oli koolis probleem ja käitus halvasti, siis õpetaja Kristel alati informeeris mind ja me koos mõtlesime, kuidas paremini lapsega suhelda, et ta saaks aru, et nii ei tohi teha! Ta on mulle alati abiks olnud! Samuti mõtleb klassijuhataja, kuidas korraldada tegevusi klassis selliselt, et kõigil õpilastel oleks hea olla. Lihtsalt parim õpetaja meie lapsele!”

Kristel on teinud ära suure töö raske ja rahutu klassi ühte liitmisel ning sõbraliku ja tööka klassikollektiivi loomisel. Ta märkab oma õpilaste tugevusi, soove ja vajadusi, toetab õpilasi, on pädev ja pühendunud, inspireeriv ja innustav.

“Ta on parim!”