Kraanivesi on joogivesi

Sellise lihtsa meeldetuletusega võeti 19. märtsil Ülemiste veepuhastusjaamas vastu Lasnamäe LO keskkonnanõukogu liikmeid. Meie koolist kuuluvad nõukokku Rohelise kooli esindajad õpetaja Anne Kato ning 8.B klassist Annely Koppel ja Marika Karnetova.

Ülemiste veepuhastusjaam on Eesti suurim vee-ettevõte ning jaama tegevus mõjutab kolmandikku siinsetest elanikest. Ettevõte teadvustab, et mõjutab suuresti nii Tallinna ja selle naabervaldade kui ka kõigi teiste Läänemere äärsete elanike elukvaliteeti. Väga suurt rõhku pannakse ümbritsevale elu- ja looduskeskkonnale.

Saime põhjaliku ülevaate veepuhastusjaama tööst ja väärtushinnangutest ning vee puhastuse protsessidest. Veendusime oma silmaga, et kaasaegne tehnika, vastutustundlik suhtumine ning jätkusuutlik ressursside kasutamine annab kindlustunde – jah – kraanivesi on parim joogivesi.

Käesoleva jutukese kirjutas õpetaja Anne Kato.