8.C ja 9.B õpilased Eesti Pagulasabi projektis

17. novembril osalesid 8.C ja 9.B klassi õpilased Eesti Pagulasabi projektis, mille eesmärk on kasvatada noorte teadlikkust rändest ja väljakutsetest, millega pagulane ja rändetaustaga inimene uues riigis kokku puutub. Projekti raames viiakse 12 koolis läbi lõimumise teemaline lauamäng “Teemant saar”, millele järgneb arutelu rändest, kohanemisest ja lõimumisest.

Meie koolis viisid mängud läbi Eesti Pagulasabi projekti koordinaatorid Patrik Persson ja Celal Yildirim. Mängu käigus said õpilased panna ennast erinevatesse olukordadesse ja rollidesse, mis aitasid neil paremini mõista pagulaste muresid ja rõõme ning analüüsida, mida nad saaksid omalt poolt teha, et aidata pagulastel uues riigis kiiremini ja kergemini kohaneda.

Käesoleva jutukese kirjutas ja fotod tegi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Natalja Dovgan.